Ako zrušiť odskok prvého riadku v LaTeXe

Dnes som riešil problém ktorý som si myslel, že nebude žiadnym problémom ale opak bol pravdou.

Potreboval som aby mi pri jednoduchom LaTeX-ovom dokumente automaticky neodsadzovalo prvý riadok odstavca.

Asi po hodinke hľadania som na to prišiel a naozaj to bolo veľmi jednoduché. Do hlavičky dokumentu stačilo napísať tento riadok:

\setlength{\parindent}{0in}

Toto však vytvorilo jeden problém s ktorým som nepočítal. Odstavce sú spolu a bez odsadenia prvého riadku čo znamená, že text je dosť neprehľadný.

Potreboval som teda vyriešiť ďalší problém a to ako pred alebo za odstavec vložiť nejakú medzeru. Riešenie bolo opäť veľmi jednoduché.

\setlength{\parskip}{5mm}
Značky: