MathML: Matematický značkovací jazyk

MathML je matematický značkovací jazyk založený na XML. V súčasnej dobe je súčasťou dokumentov W3C, ako jazyk slúžiaci na zápis matematických a iných príbuzných vzorcov.

Tak ako všetko od W3C aj MathML sa dá použiť pri vytváraní internetových stránok. Máme 2 možnosti ako definovať tento jazyk v našom HTML dokumente:

 1. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
  	<mrow>...</mrow>
  </math>
  
 2. <body xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
  	...
  	<m:math><m:mrow>...</m:mrow></m:math>
  	...
  </body>
  

Aj keď sa nám môže MathML zadať oproti syntaxi TeXu objemnejší nie je to zlé, práve naopak XML štruktúra nám umožňuje veľmi rozsiahle využitie.

Oficiálnu dokumentáciu k tomuto jazyku nájdete na :
http://www.w3.org/TR/MathML3/

Ukážkové kódy MathML

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
	<mrow>
		<msup>
			<mi>a</mi>
			<mn>2</mn>
		</msup>
		<mo>+</mo>
		<msup>
			<mi>b</mi>
			<mn>2</mn>
		</msup>
		<mo>=</mo>
		<msup>
			<mi>c</mi>
			<mn>2</mn>
		</msup>
	</mrow>
</math>

a2+b2=c2


<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
	<mrow>
		<munderover>
			<mo>&Sum;</mo>
			<mrow>
				<mi>n</mi>
				<mo>=</mo>
				<mn>1</mn>
			</mrow>
			<mrow>
				<mn>5</mn>
			</mrow>
		</munderover>
		<mrow>
			<msup>
				<mrow>
					<mi>n</mi>
				</mrow>
				<mrow>
					<mn>2</mn>
				</mrow>
			</msup>
		</mrow>
	</mrow>
</math>

n=15n2


<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
	<mrow>
		<mi>x</mi>
		<mo>=</mo>
		<mfrac>
			<mrow>
				<mrow>
					<mo>-</mo>
					<mi>b</mi>
				</mrow>
				<mo>&PlusMinus;</mo>
				<msqrt>
					<mrow>
						<msup>
							<mi>b</mi>
							<mn>2</mn>
						</msup>
						<mo>-</mo>
						<mrow>
							<mn>4</mn>
							<mo>&#8290;</mo>
							<mi>a</mi>
							<mo>&#8290;</mo>
							<mi>c</mi>
						</mrow>
					</mrow>
				</msqrt>
			</mrow>
			<mrow>
				<mn>2</mn>
				<mo>&#8290;</mo>
				<mi>a</mi>
			</mrow>
		</mfrac>
	</mrow>
</math>

x=-b±b2-4ac2a