Prednáška o PHP frameworku CodeIgniter

Dnes som si pre Vás pripravil prednášku o PHP frameworku CodeIgniter.

CodeIgniter je jeden z najpoužívanejších moderných objektovo-orientovaných PHP frameworkov, ktorý používa architektúru MVC.

Materiály

V nižšie uvedenom zip-e nájdete kódy frameworku, doplnené o nejaké moje triedy či funkcie, ktorým sa budeme venovať. Ďalej tam nájdete zálohu celej, či už PostgreSQL alebo MySQL, databázy, ktorú stačí len naimportovať.

Databázu som nazval cib_skola čo odporúčam tak spraviť aj vo Vašom prípade. Ak by sa niekto rozhodol používať inú CodeIgniter-om podporovanú databázu pripájam vzhľad jednotlivých tabuliek.

SELECT * FROM cib_cis_prava;
 id |   nazov   
----+----------------
 1 | Administrátor
 2 | Bežný uživateľ
 3 | Anonym
SELECT * FROM cib_user;
 id | meno  |         heslo          | prava 
----+---------+------------------------------------------+-------
 1 | thomas | 4b5eb10515abbebb2ffeb0a5e687bc785460327b |   1
 2 | Anonym | da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 |   3
 3 | janko  | 7110eda4d09e062aa5e4a390b0a572ac0d2c0220 |   2
 4 | ruzenka | d5f12e53a182c062b6bf30c1445153faff12269a |   2
SELECT * FROM cib_prispevky;
 id |  nadpis  |       blog      |       datum       | komentare | pridal 
----+--------------+----------------------------+-------------------------------+-----------+--------
 23 | Nadpis blogu | Text novo pridaneho blogu | 2014-03-23 21:26:39.199577+01 | f     |   1
 24 | Ahoj     | ahoj            | 2014-03-23 21:28:53.77986+01 | f     |   1

- ZIP - CI podklady

Úlohy

Odovzdať mne do nedeľe 30.3. do 23:59.

1. Vytvoriť možnosť užívateľom editovať svoje príspevky a administrátorom možnosť editovať všetky
2. Vytvoriť registračný formulár
3. Vytvoriť možnosť jedno-úrovňových komentárov

Dôležité odkazy

- Webový server Apache
- Skriptovací jazyk PHP
- Databázový stroj PostgreSQL
- Databázový stroj MySQL

- Domovská stránka frameworku CodeIgniter
- CodeIgniter User Guide
- Slovenské video-tutoriály