Úprava promptu

Tak ako každý používateľ Linuxu aj ja používam terminál a keďže nie som úplne spokojný s tým ako vyzerá predvolený prompt tak som sa ho rozhodol upraviť.

Prompt sa skladá z rôznych príkazov a textu. Prompt ako taký je uložený v premennej z názvom PS1. Zobrazenie promptu

[user@host ~] echo $PS1
[\u@\h \W]

Zmena promptu ...

[user@host ~] export PS1="Ahoj som prompt: "
Ahoj som prompt: 

V prípade, že chceme použiť nejaké dynamické príkazy postup sa nemaní. Zoznam príkazov nájdete na www.tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO/bash-prompt-escape-sequences.html. Napríklad ak chceme mať v prompte napísané meno prihláseného používateľa, názov počítača a priečinok kde sa práve nachádzame tak prompt vyzerá napríklad nasledovne \u@\h \W.

Ofarbenie promptu

Ak chceme náš prompt ofarbiť tak použijeme nasledovnú syntax: \e[x;ym $PS1 \e[m kde:

  • \e[ : Začiatok ofarbenia.
  • x;y : Farba
  • $PS1 : Prompt.
  • \e[m : Koniec ofarbenia
Tabuľka farieb
Black 0;30 Red 0;31
Green 0;32 Brown 0;33
Blue 0;34 Purple 0;35
Cyan 0;36

Príklad:

[user@host ~] export PS1="\e[0;31m[\u@\h \W]\e[m "
Značky: