Ako vytvoriť projekt pomocou Mavenu

Apache Maven je veľmi šikovný nástroj na manažovanie projektov.

Ako teda vytvoriť pomocou Mavenu projekt? Je to jednoduché stačí zadať do príkazového riadku nasledujúci príkaz:

mvn archetype:generate -DgroupId=[hodnota] -DartifactId=[hodnota] -DarchetypeArtifactId=[hodnota] -DinteractiveMode=false

Význam parametrov:

 • DgroupId
  • Tento parameter nastavuje koreňový balík.
   Napr: org.apache.maven
 • DartifactId
  • Tu sa nastavuje názov projektu.
   Napr: PrvyMavenProjekt
 • DarchetypeArtifactId
  • Tento parameter definuje druh projektu. V našom prípade vytvorenia jednoduchého projektu by obsahoval hodnotu maven-archetype-quickstart prípadne ak by sa jednalo o webový projekt maven-archetype-webapp. Celý zoznam parametrov nájdete na docs.codehaus.org.

Po vyplnení parametrov výstup bude vyzerať asi takto:

user@linux: ~ $ mvn archetype:generate -DgroupId=org.apache.maven -DartifactId=PrvyMavenProjekt -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]                                     
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] 
[INFO] >>> maven-archetype-plugin:2.2:generate (default-cli) @ standalone-pom >>>
[INFO] 
[INFO] <<< maven-archetype-plugin:2.2:generate (default-cli) @ standalone-pom <<<
[INFO] 
[INFO] --- maven-archetype-plugin:2.2:generate (default-cli) @ standalone-pom ---
[INFO] Generating project in Batch mode
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Using following parameters for creating project from Old (1.x) Archetype: maven-archetype-quickstart:1.0
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Parameter: groupId, Value: org.apache.maven
[INFO] Parameter: packageName, Value: org.apache.maven
[INFO] Parameter: package, Value: org.apache.maven
[INFO] Parameter: artifactId, Value: PrvyMavenProjekt
[INFO] Parameter: basedir, Value: /home/user
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] project created from Old (1.x) Archetype in dir: /home/user/PrvyMavenProjekt
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 3.524s
[INFO] Finished at: Mon Jun 09 07:45:47 CEST 2014
[INFO] Final Memory: 14M/210M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Teraz máme vytvorený projekt.

Čo ak používame ja vývoj nejaký IDE nástroj. Ako tento vytvorený projekt importovať do tohto nástroja?

V prípade, že používame NetBeans by sme nemali mať žiaden problém avšak pri použití Eclipse je potrebné zadať ešte jeden príkaz:

cd [koren projektu]
mvn eclipse:eclipse

... prípadne ak ide o webový projekt tak ešte doplniť parameter
-Dwtpversion=2.0.

Výstupom tohto príkazu bude niečo takéto:

user@linux: PrvyMavenProjekt $ mvn eclipse:eclipse
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]                                     
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building PrvyMavenProjekt 1.0-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] 
[INFO] >>> maven-eclipse-plugin:2.9:eclipse (default-cli) @ PrvyMavenProjekt >>>
[INFO] 
[INFO] <<< maven-eclipse-plugin:2.9:eclipse (default-cli) @ PrvyMavenProjekt <<<
[INFO] 
[INFO] --- maven-eclipse-plugin:2.9:eclipse (default-cli) @ PrvyMavenProjekt ---
[INFO] Using Eclipse Workspace: /home/user
[INFO] no substring wtp server match.
[INFO] Using as WTP server : Apache Tomcat v6.0
[INFO] Adding default classpath container: org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER
[INFO] Not writing settings - defaults suffice
[INFO] Wrote Eclipse project for "PrvyMavenProjekt" to /home/user/PrvyMavenProjekt.
[INFO] 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 2.589s
[INFO] Finished at: Mon Jun 09 07:56:21 CEST 2014
[INFO] Final Memory: 9M/148M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Pre tých čo používajú IntelliJ IDEA je možný import pomocou IDE alebo zadaním príkazu mvn idea:idea a následným otvorením projektu.

Značky: