Prečo?

Prečo existuje tento blog? A čo je to vlastne blog?

Ako prvé odpoviem na druhú otázku.

Blog alebo pôvodne weblog (z angl. blog od web log – webový denník) je webové sídlo, ktoré umožňuje registrovaným užívateľom publikovať svoje názory, skúsenosti a pod. k určitým témam. Tieto príspevky sú chronologicky zoradené. Autor sa nazýva bloger alebo blogér, skupina blogov a ich vzájomných vzťahov blogosféra.

Zdroj: Wikipédia

Teraz keď vieme čo je to blog, môžeme si povedať prečo tento blog existuje.

Tento blog existuje najmä preto aby som si mohol odkladať a evidovať rôzne návody ako spraviť veci ktoré nerobím často. Avšak keďže je volne dostupný tak má za úlohu pomáhať ľuďom riešiť problémy ktoré som ja už vyriešil.