Ako riadkovanie v LaTeXe

Už dlhšiu dobu sa stále vracia k tomu ako nastavovať riadkovanie v LaTeX-e. Vždy som to hľadal a strávil som nad tým veľa času. Dnes som však našiel asi najjednoduchší spôsob nastavovania riadkovania.

\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}

Tento príkaz nastavuje riadkovanie na 1.5