Formátovanie poznámok pod čiarov v LaTeXe

Najjednoduchšou cestou je použitie hand nastavení z balíčka footmisc.

Pre nastavenie odsadenie použijeme voľbu \fotnotemargin nasledovne:

\documentclass{article}
\usepackage{lipsum}

\usepackage[hang]{footmisc}
\setlength\footnotemargin{10pt}

\begin{document} 
  \null\vfill % iba pre príklad
  \lipsum*[4]Test\footnote{\lipsum[4]}
\end{document}

Citované z : http://tex.stackexchange.com/questions/126877/how-can-i-align-a-multiple-line-footnote-text-right-to-the-footnote-mark#126878