Log4j príklad - Ahoj svet!

Tento tutorial ukazuje ako použiť Log4j (verzia 1.2.x) knižnicu v Jave.

Zavedenie

Vytvoríme si Maven projekt (článok o tvorbe Maven projektu: Ako vytvoriť projekt pomocou Mavenu) a do súboru pom.xml vložíme nasledovné dependency.


	log4j
	log4j
	1.2.17

Používatelia ktorý nepoužívajú Maven by mali manuálne vložiť jar ktorý si stiahnu z oficiálnych stránok Log4j do library priečinka vo svojom projekte.

Nastavenie

Nastavenie Log4j sa vykonáva pomocou súboru log4j.properties ktorý je umiestnený v priečinku resources.

# Root logger option
log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, file

# Redirect log messages to console
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L - %m%n

# Redirect log messages to a log file, support file rolling.
log4j.appender.file=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.file.File=/opt/log/log4j.log
log4j.appender.file.MaxFileSize=5MB
log4j.appender.file.MaxBackupIndex=10
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L - %m%n

Použitie

package net.adamjak.thomas;

import org.apache.log4j.Logger;

public class Priklad
{
	private final static Logger LOGGER = Logger.getLogger(Priklad.class);

	public static void main(String[] args)
    {
		Priklad p = new Priklad();
		p.ukazka("ahoj svet");
	}

	private void ukazka(String parameter)
    {
		if(LOGGER.isDebugEnabled())
        {
			LOGGER.debug("Toto je debug : " + parameter);
		}

		if(LOGGER.isInfoEnabled()){
			LOGGER.info("Toto je info : " + parameter);
		}

		LOGGER.warn("Toto je warn : " + parameter);
		LOGGER.error("Toto je error : " + parameter);
		LOGGER.fatal("Toto je fatal : " + parameter);
	}
}

Výstup:

2016-12-08 09:00:00 DEBUG Priklad:19 - Toto je debug : Ahoj svet
2016-12-08 09:00:00 INFO  Priklad:23 - Toto je info : Ahoj svet
2016-12-08 09:00:00 WARN  Priklad:26 - Toto je warn : Ahoj svet
2016-12-08 09:00:00 ERROR Priklad:27 - Toto je error : Ahoj svet
2016-12-08 09:00:00 FATAL Priklad:28 - Toto je fatal : Ahoj svet

Zdroje:
[1] Mkyong, Log4j hello world example, 2014-07-02, [citované: 2016-12-08], url: https://www.mkyong.com/logging/log4j-hello-world-example/

Značky: