java

Príklad paralelného výpočtu v Jave s využitím Fork/Join frameworku

JDK 7 prišlo s novou možnosťou paralelného programovania. Java bola rozšírené o balíček java.util.concurrent v ktorom sa nachádzajú nové triedy ktoré umožňujú jednoduchšie paralelné programovanie nad viac ako jedným (jednovláknovým) jadrom procesora.

Hlavné triedy frameworku Fork/Join ktorý uľahčuje paralelné programovanie sú:

XSLT transformacia v Jave

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) je jazyk určený na transformovanie XML dokumentov na iné XML dokumenty, alebo iné formáty ako napríklad HTML pre web, obyčajný text alebo do XSL Formatting Objects, ktoré môžu byť zkonvertované do iných formátov, ako napríklad PDF, PostScript, RTF či PNG.

Značky: 

Práca s XML v Jave

Ako pracovať (čítať, zapisovať dáta) v Jave z XML?

Túto otázku som si kládol už dlhšiu dobu a pred nedávnom som sa rozhodol, že si nejakú technológiu osvojím.

Na internete som sa dočítal, že najjednoduchším spôsobom je použiť technológiu SAX a pre zložitejšie dokumenty DOM. Pustil som sa do toho. Prvú vec ktorú som si všimol a ktorá mi na oboch technológiách vadila bolo, že to vôbec nebolo jednoduché.

Značky: 

Ako umiestniť body na kružnicu

Problém ako umiestniť body po na kružnici som riešil nedávno a vôbec to nie je zložité.

Potrebujeme k tomu 3 údaje a to počet bodov, šírku a výšku plátna na ktoré ideme body umiestňovať.

Prvú vec ktorú si spočítame sú okraje kružnice. V mojom uvedenom príklade je to veľkosť plátna mínus 10%. Ďalej si určíme uhol alfa ktorý vypočítame ako 2 × π a to celé deleno počet vrcholov.

Značky: 

Ako na Apache Tomcat

Včera som sa rozhodol napísať si svoj prvý servrlet a prvú otázku ktorú som si položil bola ktorý webový aplikačný server si mám zvoliť Apache Tomcat alebo GlassFish.

Keďže môj otec už dlhšiu dobu používa GlassFish tak som sa preň rozhodol aj ja. Netušil som však, že ma čakajú problémy ktoré ma donútia zmeniť moju voľbu na Tomcat.

Teraz ukážem 2 spôsoby ako Apache Tomcat nainštalovať na systéme Fedora, RHEL alebo CentOS s tým, že by to malo fungovať aj pod inými distribúciami.

1. Apache Tomcat nezávislý od Eclipse

Spustíme si terminál ako používateľ root.

Stránky