mysql

Ako zmeniť heslo v MySQL databáze

Tak ako každý webmaster či web-developer som bol časom donútený naučiť sa pracovať s databázou MySQL.

Okrem toho, že aj keď túto databázu nemám veľmi rád som sa s ňou musel naučiť pracovať a vždy som zmenu hesla nechával na niekoho iného pretože tuto databázu obchádzam veľkými oblúkmi. Dnes som si to musel spraviť sám a nie je to nič strašného.

Pustíme terminál a prepneme sa pomocou príkazu su za administrátora a môžeme začať meniť.

$ mysqladmin -u root -p [stareheslo] password [noveheslo]

Čiže napríklad to bude vyzerať takto: