latex

MathJax: Vkladanie matematických vzorcov na stránku

Asi 2 roky dozadu som tu písal o jazyku MathML. Jedná sa o jazyk z rodiny XML ktorý nám umožňuje vkladať na web matematické vzorce. Tento jazyk má však jednu nevýhodu a to, že aj na zapísanie jednoduchého a relatívne malého vzorca musíme napísať veľa neprehľadných riadkov. Tento problém zdá sa rieši MathJax.

Ako zrušiť odskok prvého riadku v LaTeXe

Dnes som riešil problém ktorý som si myslel, že nebude žiadnym problémom ale opak bol pravdou.

Potreboval som aby mi pri jednoduchom LaTeX-ovom dokumente automaticky neodsadzovalo prvý riadok odstavca.

Asi po hodinke hľadania som na to prišiel a naozaj to bolo veľmi jednoduché. Do hlavičky dokumentu stačilo napísať tento riadok:

\setlength{\parindent}{0in}

Toto však vytvorilo jeden problém s ktorým som nepočítal. Odstavce sú spolu a bez odsadenia prvého riadku čo znamená, že text je dosť neprehľadný.

Značky: