prompt

Úprava promptu

Tak ako každý používateľ Linuxu aj ja používam terminál a keďže nie som úplne spokojný s tým ako vyzerá predvolený prompt tak som sa ho rozhodol upraviť.

Prompt sa skladá z rôznych príkazov a textu. Prompt ako taký je uložený v premennej z názvom PS1. Zobrazenie promptu

[user@host ~] echo $PS1
[\u@\h \W]

Zmena promptu ...

Značky: